Tuesday, September 21, 2010

J.C. Bloem
In het vroege voorjaar van 1903 onderging Jacques Bloem,vijftien jaar oud, een verandering in het diepst van zijn ziel, toenhij in een schoolboek het sonnet 'Sluimer' van Jacques Perk las.

Johannes de Heer
Het kan geweest zijn in het vroege voorjaar van 1903, dat ik bij het bijbellezen tijdens de maaltijd bijzonder werd bepaald bij de woorden van 1 Kon. 5:9: Ik zal het op vlotten over de zee doen voeren…. En gij zult het wegnemen; gij zult ook Mijn wil doen, dat gij Mijn huis spijze geeft.

V.V. Heracles
In het vroege voorjaar van 1903 werd een stuk terrein gehuurd bij Hammink aan de Graven (nabij "Beeklust") voor het indertijd hoge bedrag van fl. 15,-. Toch waren de jongelingen zeer gelukkig met dit terrein, want het terrein voldeed aan de minimale afmetingen. Dankzij de hulp van de heren v.d. Elst en Slettenhaar begon de vereniging steeds meer op te komen.

Nynke van Hichtum
In het stakingszwangere vroege voorjaar van 1903 raakte Sjoukje werk kwijt, omdat ze de vrouw van Troelstra was. Het kwam heel slecht uit.

René-Prosper Blondlot
In het vroege voorjaar van 1903 stelde René-Prosper Blondlot (1849-1930) de wereld in kennis van zijnontdekking van een nieuw soortstraling, door hem aangeduid als N-stralen.

Ophiobolus herpoirichus
Toch hebben wij thans de overtuiging, dat de tarwehalmdooder ook hier de oorzaak van het omvallen was, en wel ten eerste omdat op sommige dier halmen in het vroege voorjaar van 1903 de peritheciën van Ophiobolus herpoirichus verschenen zijn en ten tweede omdat wij van een zeer ervaren tarweverbouwer uit de prov. Groningen, die welbekend met den halmdooder was, bericht ontvingen, dat ook bij hem de zwartzwammen zich soms op de beschreven wijze vestigden op de halmen, die oorspronkelijk door Ophioholus waren aangetast.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home